dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina

Osobni podaci:

Rođena: 15.10.1939., Duga Resa

Obrazovanje: VSS
- profesor emeritus, doktor biomedicinskih znanosti

Zanimanje:
- umirovljenica

Strani jezici: engleski i njemački aktivno

Pripadnost političkoj stranci: Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • Hrvatska medicinska akademija
  • Svjetska akademija znanosti i umjetnosti
  • Hrvatski liječnički zbor
  • Hrvatsko društvo medicinske biokemije i laboratorijske medicine
  • Hrvatska udruga rimskog kluba

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednica Odbora za zdravstvo
  • članica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  • članica Odbora za javna priznanja