Bogdanka Srdić-Vulpe

Osobni podaci:

Rođena: 23.11.1950., Ogulin

Obrazovanje: VSS
- profesorica povijesti umjetnost i komparativne književnosti

Zanimanje:
- umirovljenica

Strani jezici: engleski i njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti 

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • članica Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • članica Odbora za kulturu
  • članica Odbora za predstavke i pritužbe
  • članica Odbora za nacionalne manjine