Sunčana Rupnik Blažeković

Osobni podaci:

Rođena: 1.7.1967., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- diplomirana inženjerka arhitekture

Zanimanje:
- arhitektica u Luma Art d.o.o.

Strani jezici: engleski pasivno

Pripadnost političkoj stranci: Zeleni savez - Zeleni

Kretanje u karijeri:
  • rad u projektnim biroima

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednica Odbora za prostorno uređenje
  • članica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
  • članica Odbora za mjesnu samoupravu