Miroslav Polovanec

Osobni podaci:

Rođen: 23.12.1972., Zagreb

Obrazovanje: SSS
- građevinski tehničar visokogradnje

Zanimanje:
- direktor poduzeća "Polomi" d.o.o.

Strani jezici: njemački aktivno

Pripadnost političkoj stranci: HSLS

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • vijećnik u vijeću gradske četvrti
  • predsjednik odbora HPK

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
  • član Odbora za mjesnu samoupravu