Ante Plazonić, dipl.ing.

Osobni podaci:

Rođen: 26.9.1957., Vrlika

Obrazovanje: VSS
- diplomirani inženjer telekomunikacija

Zanimanje:
- umirovljenik

Strani jezici: engleski aktivno

Pripadnost političkoj stranci: HDZ

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata 144 brigade Hrvatske vojske
  • član Izvršnog odbora Nogometnog kluba Sesvete

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednik Mandatnog povjerenstva
  • član Odbora za izbor i imenovanja
  • član Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju