Tin Pažur

Osobni podaci:

Rođen: 20.7.1981., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- magistar politologije

Strani jezici: engleski aktivno i njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: SDP

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  •   član Nadzornog odbora Mladih europskih socijalista

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  • član Odbora za kontrolu