Sanja Ožić

Osobni podaci:

Rođena: 28.7.1969., Kotor, Crna Gora

Obrazovanje: VSS
- magistra javnog zdravstva
- diplomirana pravnica
 
Zanimanje:
- savjetnica za poslove gospodarenja otpadom

Strani jezici: engleski aktivno, talijanski pasivno

Pripadnost političkoj stranci: SDP

Kretanje u karijeri:
  • odvjetnica
  • savjetnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje
  • ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
  • povjerenica za otpad u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
  • pomoćnica za pravne poslove u Zagrebačkom holdingu d.o.o. Podružnici ZGOS
  • savjetnica voditelja Podružnice Čistoća

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • članica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • članica Odbora za zdravstvo