Alen Ostojić

Osobni podaci:

Rođen: 25.9.1965., Imotski

Obrazovanje: VSS
- magistar politologije i magistar sigurnosti

Zanimanje:
- savjetnik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Strani jezici: engleski i ruski pasivno

Pripadnost političkoj stranci: HSLS

Kretanje u karijeri:
  • 1991.-2001. inspektor MUR-a RH
  • 2001.-2004. načelnik Odjela sigurnosnih, tehničkih i informatičkih poslova u Ministarstvu gospodarstva
  • 2004.-2014. direktor Sektora korporativne sigurnosti Croatia osiguranja
  • 2014. savjetnik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti
  • predsjednik Savjeta za urbanu sigurnost Grada Zagreba

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednik Odbora za obrazovanje i sport
  • član Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
  • član Odbora za kontrolu
  • član Odbora za branitelje