Dragica Nikolić

  Osobni podaci:

Rođena: 12.7.1960., Vratna Gora, Konjic, BiH

Obrazovanje: VŠS
- upravni pravnik

Zanimanje:
- umirovljenica

Strani jezici: engleski i njemački aktivno

Pripadnost političkoj stranci: Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti 

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • dopredsjednica Udruge udovica Hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije
  • potpredsjednica Udruge Klub liste birača Milana Bandića
  • članica Udruge Prsten i članica kluba žena Udruge Prsten

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • članica Mandatnog povjerenstva
  • članica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
  • članica Odbora za kontrolu
  • članica Odbora za branitelje