Krešimir Kartelo


Osobni podaci:

Rođen: 4. 7. 1988., Zagreb

Obrazovanje: VŠS
- bacc. odnosa s javnošću
- komunikacijski menadžer

Pripadnost političkoj stranci: Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  • član Odbora za gospodarski razvoj
  • član Odbora za komunalno gospodarstvo
  • član Odbora za zaštitu okoliša
  • član Odbora za javna priznanja

Kontakt:

administrativna tajnica potpredsjednika: Andreja Lovrinčević
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
              Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
 
telefon: 01 610 1907
telefaks: 01 610 1905

e-mail: kresimir.kartelo@zagreb.hr, potpredsjednik.gsgz.kartelo@zagreb.hr


Program rada za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

Plan i program rada za 2019.
Financijski plan za 2019.

Plan i program rada za 2018.
Financijski plan za 2018.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.