Ratko Maričić

Osobni podaci:

Rođen: 16.6.1940., Zadar

Obrazovanje: VSS
- diplomirani pravnik

Zanimanje:
- umirovljenik

Strani jezici: engleski pasivno

Pripadnost političkoj stranci: Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RA)
  • Hrvatsko društvo karikaturista

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • član Odbora za izbor i imenovanja
  • član Odbora za kontrolu