Tomislav Jonjić


Osobni podaci:

Rođen: 19. 5. 1965., Imotski

Obrazovanje: VSS
- doktor znanosti

Pripadnost političkoj stranci: Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za prostorno uređenje
  • član Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • član Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
  • član Odbora za zdravstvo
  • član Odbora za kontrolu

Kontakt:

e-mail: jonjic.tomislav@gmail.com, tomislav.jonjic@zagreb.hr


Program rada za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

Plan i program rada za 2019.
Financijski plan za 2019.

Plan i program rada za 2018.
Financijski plan za 2018.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.