Željko Kvesić

Osobni podaci:

Rođen: 29.8.1948., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- profesor zdravstvene i tjelesne kulture

Zanimanje:
- umirovljenik

Strani jezici: francuski aktivno i talijanski pasivno

Pripadnost političkoj stranci: SDP

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
  • predsjednik Hrvatskog mačevalačkog saveza
  • član Uprave Mačevalačkog kluba Rapir
  • član KSK Grmoščica

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • član Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
  • član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

  •