Odbor za mladež

Djelokrug rada:

  1. Odbor za mladež prati i razmatra kvalitetu života mladih u Gradu Zagrebu, probleme mladih, aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba i zaštitu djece i mladih od svih oblika ovisnosti i nasilja.
  2. Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču djece i mladih i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
  3. Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje položaja djece i mladih.


Predsjednik i članovi:

predsjednik: Dominik Etlinger

članovi:

  • Darko Katuša
  • Davorka Vukadin Samardžić, dipl. iur.
  • Pero Semren
  • Tomislav Stojak


Kontakti:

osoba za kontakt: Ira Kapor

e-mail adresa: ira.kapor@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1912
telefaks: 01 610 0097