Odbor za mladež

Djelokrug rada:

  1. Odbor za mladež prati i razmatra kvalitetu života mladih u Gradu Zagrebu, probleme mladih, aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba i zaštitu djece i mladih od svih oblika ovisnosti i nasilja.
  2. Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču djece i mladih i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
  3. Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje položaja djece i mladih.


Predsjednik i članovi:

predsjednik: Dominik Etlinger

članovi:

  • Darko Katuša
  • Davorka Vukadin Samardžić, dipl. iur.
  • Pero Semren
  • Tomislav Stojak