Zlatko Hasanbegović


Osobni podaci:

Rođen: 14. 6. 1973., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- doktor znanosti

Pripadnost političkoj stranci: Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
  • član Odbora za kulturu

Kontakt:

e-mail: zlatko.hasanbegovic@zagreb.hr


Program rada za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

Plan i program rada za 2019.
Financijski plan za 2019.

Plan i program rada za 2018.
Financijski plan za 2018.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.