mr. sc. Grgo Jelinić

Osobni podaci:

Rođen: 10.6.1937., Veliki Prnjavor, Derventa, BiH

Obrazovanje: VSS
- magistar ekonomskih znanosti

Zanimanje:
- umirovljenik

Strani jezici: njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske

Kretanje u karijeri:
 • rukovodilac kadrovske službe, zamjenik direktora operative, direktor, predsjednik uprave
 • radni staž ostvario u dvije radne organizacije građevno poduzeće "Udarnik" i "Zagrebstan" građevinska firma

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.
 • član Skupštine HGK
 • član Udruženja građevinara
 • predsjednik Skupštine saveza stambenih zadruga Hrvatske
 • član Udruženja građ. cementne industrije i drugo
 • član NO HSU-a
 • član Predsjedništva GOHSU-a Grada Zagreba
 • predsjednik Upravno vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Trnje
 • član Povjerenstva za davanje u najam javno najamnih stanova

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
 • predsjednik Odbora za financije
 • član Odbora za prostorno uređenje
 • član Odbora za zaštitu okoliša
 • član Odbora za kontrolu