Vladimir Ferdelji

Osobni podaci:

Rođen: 25.2.1954., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- diplomirani inženjer strojarstva

Zanimanje:
- predsjednik Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika (CROMA)

Strani jezici: engleski aktivno i njemački

Pripadnost političkoj stranci: -

Kretanje u karijeri:
 • 1982. - 2011. - Elektrokontakt d.d. - šef tehnologije, direktor, predsjednik Uprave
 • 2012. pomoćnim ministra pomorstva, prometa i infrastrukture
 • predsjednik Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.
 • potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore
 • predsjednik CRO-industrije u Hrvatskoj udruzi poslodavaca
 • predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
 • predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba
 • predsjednik Društva za plastiku
 • predsjednik Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika


Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
 • predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo
 • član Odbora za zaštitu okoliša
 • član Odbora za predstavke i pritužbe