Tamara Čubretović


Osobni podaci:

Rođena: 17. 6. 1967., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- magistra inženjerka grafičke tehnologije

Pripadnost političkoj stranci: nestranačka
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednica Odbora za mladež
  • članica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
  • članica Odbora za nacionalne manjine

Kontakt:

e-mail: tamara.cubretovic@gmail.com