Irena Cajner Mraović


Osobni podaci:

Rođena: 14. 8. 1968., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- doktorica znanosti
- izvanredna profesorica

Pripadnost političkoj stranci: nestranačka
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednica Odbora za obrazovanje i sport
  • predsjednica Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika
  • članica Odbora za financije

Kontakt:

e-mail: icajner@gmail.com, irena.cajner-mraovic@zagreb.hr