Vlado Crkvenac

Osobni podaci:

Rođen: 26.4.1949., Zagreb

Obrazovanje: SSS
- zlatarski majstor sa statusom umjetničkog zanata

Zanimanje:
- zlatarski obrtnik u vlastitom obrtu

Strani jezici: engleski i njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti 

Kretanje u karijeri:
  • predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba
  • dopredsjednik Hrvatske obrtničke komore
  • dopredsjednik Obrtničke komore Zagreb

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.
  • član Hrvatskog društva sudskih vještaka voditelj podružnice za Zagreb i član Upravnog odbora i Skupštine
  • dopredsjednik Odbora za strukovno obrazovanje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
  • u dva mandata predsjednik, a sada član Odbora za Statut i razvoj komorskog sustava pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
  • sudac miritelj - medijator i član HUM-a

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • predsjednik Odbora za gospodarski razvoj
  • član Odbora za financije