Odbor za kulturu

Djelokrug rada:

(1) Odbor za kulturu prati stanje u kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na kulturu i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedene djelatnosti.
 

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Robert Balić

članovi:

  • Bogdanka Srdić-Vulpe
  • Marija Kalebota
  • Tomislav Stojak
  • Silva Žele