Zvane Brumnić

Osobni podaci:

Rođen: 16.12.1969., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- diplomirani inženjer građevinarstva

Strani jezici: engleski aktivno i njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: SDP

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
  • član Odbora za komunalno gospodarstvo
  • član Odbora za prostorno uređenje
  • član Odbora za kontrolu