Odbor za obrazovanje i sport

Djelokrug rada:

(1) Odbor za obrazovanje i sport prati stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, tehničkoj kulturi i sportu.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje, tehničku kulturu i sport i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedenih djelatnosti.
 

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Alen Ostojić

članovi:

  • Katarina Tonković
  • Pero Semren
  • Mirsad Srebreniković