Odbor za socijalnu skrb

Djelokrug rada:

(1) Odbor za socijalnu skrb prati stanje na području socijalne skrbi i ostvarivanje zadaća Grada Zagreba na tom području, a osobito u vezi s ostvarivanjem:

  1. prava građana u sustavu socijalne skrbi;
  2. prava osoba s invaliditetom;
  3. prava starijih, nemoćnih osoba te imovinski nezbrinutih osoba;
  4. zaštite obitelji;
  5. pronatalitetne politike.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na socijalnu skrb i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u socijalnoj skrbi.
 

Predsjednica i članovi:

predsjednica: Marija Kalebota

članovi:

  • Katarina Tonković
  • Silva Žele
  • Vesna Sudar
  • mr. sc. Dražen Štiglić