Odbor za zdravstvo

Djelokrug rada:

(1) Odbor za zdravstvo prati stanje na području zdravstva u pogledu zdravstvene zaštite građana i ostvarivanja zadaća Grada Zagreba na tom području, a osobito;

  1. prevencije i suzbijanja različitih oblika ovisnosti;
  2. prevencije akutnih i kroničnih bolesti;
  3. ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih nezaraznih bolesti;
  4. unapređenja zdravlja;
  5. zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na područje zdravstva i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u zdravstvu.
 

Predsjednica i članovi:

predsjednica: dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina

članovi:

  • dr. sc. Vjekoslav Jeleč
  • Sanja Ožić
  • Ivan Ćelić
  • mr. sc. Damir Jurinović