Odbor za zaštitu okoliša

Djelokrug rada:

(1) Odbor za zaštitu okoliša prati odnose na području zaštite okoliša, a osobito u vezi sa:

  1. zaštitom prirodnih dobara;
  2. saniranjem devastiranog okoliša;
  3. zagađivanjem i onečišćavanjem prirode;
  4. korištenjem i upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u okolišu.
 

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Mario Župan

članovi:

  • mr. sc. Damir Jurinović
  • mr. sc. Grgo Jelinić
  • Vladimir Ferdelji
  • Dominik Etlinger