Odbor za komunalno gospodarstvo

Djelokrug rada:

(1) Odbor za komunalno gospodarstvo prati odnose na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu, a osobito:

  1. obavljanje komunalnih djelatnosti;
  2. gradnju i održavanje komunalne infrastrukture;
  3. pružanje komunalnih usluga;
  4. javnu vodoopskrbu i odvodnju;
  5. gradnju komunalnih vodnih građevina;
  6. način korištenja javnih površina.

2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja komunalnog gospodarstva i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u komunalnom gospodarstvu.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik: Grgo Jelinić

članovi:

Radenko Tomić
Ilija Ćorić
Vesna Nađ
Vladimir Ferdelji
 Kontakti:

osoba za kontakt: Sanja Matijašec

e-mail adresa: sanja.matijasec@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1918
telefaks: 01 610 0097