Odbor za komunalno gospodarstvo

Djelokrug rada:

(1) Odbor za komunalno gospodarstvo prati odnose na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu, a osobito:

  1. obavljanje komunalnih djelatnosti;
  2. gradnju i održavanje komunalne infrastrukture;
  3. pružanje komunalnih usluga;
  4. javnu vodoopskrbu i odvodnju;
  5. gradnju komunalnih vodnih građevina;
  6. način korištenja javnih površina.

2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja komunalnog gospodarstva i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u komunalnom gospodarstvu.
 

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Vladimir Ferdelji

članovi:

  • Darko Katuša
  • Zvane Brumnić
  • Mario Župan
  • mr. sc. Ante Dodig