Odbor za financije

Djelokrug rada:

(1) Odbor za financije razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja financija i financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba te upravljanja imovinom Grada, a osobito:

 1. prijedlog gradskog proračuna i njegove izmjene i dopune;
 2. prijedlog odluke o izvršavanju proračuna;
 3. polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;
 4. prijedloge odluka o naknadama;
 5. druge akte financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba;
 6. godišnje izvješće o stanju imovine Grada Zagreba;
 7. druge akte koji se odnose na stjecanje imovine i raspolaganje imovinom Grada.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja financija i financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba te upravljanja imovinom Grada i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja na području financija i financijsko-materijalnog poslovanja Grada te upravljanja imovinom Grada.
 Predsjednik i članovi:

predsjednik: mr. sc. Grgo Jelinić

članovi:

 • Vlado Crkvenac
 • Ćazim Kardašević
 • Vladimir Holjak
 • dr. sc. Zoran Čogelja