Odbor za gospodarski razvoj

Djelokrug rada:

(1) Odbor za gospodarski razvoj prati odnose na području gospodarstva u Gradu Zagrebu, a osobito u vezi sa:

  1. strategijom gospodarskog razvoja Grada Zagreba;
  2. malim i srednjim poduzetništvom;
  3. obrtništvom;
  4. turizmom;
  5. trgovinom i ugostiteljstvom;
  6. energetskom učinkovitosti.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja gospodarskog razvoja te izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima pretežiti udio i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u gospodarstvu.
 

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Vlado Crkvenac

članovi:

  • Ljubica Matijević-Vrsaljko
  • Nenad Livun
  • Vladimir Holjak
  • dr. sc. Zoran Čogelja