Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

Djelokrug rada:

  1. predlaže Gradskoj skupštini imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina te njihovo ukidanje u suradnji s mjesnim odborima, gradskim četvrtima, znanstvenim i drugim ustanovama;
  2. razmatra prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma i imena osoba u Fond imena te u skladu s gradskom odlukom odlučuje o njihovu uvrštenju u Fond imena.

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Ivan Ćelić

članovi:

  • Sunčana Rupnik Blažeković
  • Alen Ostojić
  • Vesna Sudar
  • Željko Kvesić