Odbor za izbor i imenovanja

Djelokrug rada:

(1) predlaže izbor, imenovanje i razrješenje:

  1. predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,
  2. tajnika i zamjenika tajnika Gradske skupštine,
  3. predsjednika i članova radnih tijela Gradske skupštine,
  4. drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Gradska skupština, ako zakonom ili drugim propisom nije određen drugi predlagatelj;

(2) predlaže Gradskoj skupštini donošenje propisa o pravu na naknadu gradskim zastupnicima, članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora te o plaćama, naknadama i drugim pravima osoba koje Gradska skupština bira, odnosno imenuje;
(3) donosi pojedinačne akte o plaćama osoba koje Gradska skupština bira, odnosno imenuje;
(4) obavlja i druge poslove utvrđene ovim poslovnikom i odlukama Gradske skupštine.
 


Predsjednica i članovi:

predsjednica: Jelena Pavičić Vukičević, prof.

članovi:

  • Ratko Maričić
  • mr. sc. Nenad Matić
  • Davorka Vukadin Samardžić, dipl. iur.
  • Ante Plazonić, dipl. ing.