Mandatno povjerenstvo

Djelokrug rada:

  1. na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim gradskim zastupnicima, podnesenim ostavkama na dužnost gradskog zastupnika, mirovanju mandata gradskim zastupnicima i zamjenicima gradskih zastupnika koji će umjesto njih obavljati dužnost gradskih zastupnika te utvrđuje predsjedatelja konstituirajućom sjednicom Gradske skupštine u skladu sa zakonom i Poslovnikom Gradske skupštine;
  2. podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata gradskom zastupniku u slučajevima utvrđenim zakonom;
  3. podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku gradskog zastupnika.
     

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Ante Plazonić, dipl.ing.

članovi:

  • Dragica Nikolić
  • Tomislav Stojak
  • Nenad Livun
  • Vladimir Holjak