mr. sc. Nenad Matić

Osobni podaci:

Rođen: 19.6.1973., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- magistar znanosti

Zanimanje:
- savjetnik voditelja Podružnice Robni terminali u Zagrebačkom holdingu d.o.o.

Strani jezici: engleski i njemački aktivno

Pripadnost političkoj stranci: Zelena lista
 

Kretanje u karijeri:
 • 2000. stručni suradnik za tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
 • 2001. stručni savjetnik za tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
 • 2002. glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
 • 2004. stručni savjetnik u Odboru za poljoprivredu i šumarstvo u Hrvatskom saboru
 • 2005. stručni suradnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke Županije
 • 2006. savjetnik direktora u "Tržnice Zagreb" d.o.o.
 • 2007. suradnik u Novelti Millenium, agencija za odnose s javnošću
 • 2007. voditelj ureda predsjednika HSS-a, glasnogovornik HSS-a
 • 2008. glavni tajnik HSS-a
 • 2010. ravnatelj Uprave za informacijske sustave i logistiku u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
 • 2012. savjetnik ministra regionalnog razvoja i europskih fondova
 • 2012. glavni čuvar prirode u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije
 • 2015. savjetnik voditelja Podružnice Robni terminali u Zagrebačkom holdingu d.o.o.


Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
 

 • predsjednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
 • član Odbora za izbor i imenovanja
 • član Odbora za Statut, Poslovnik i propise