Odbor za kontrolu

24.9.2012

Odbor za kontrolu na 41. sjednici, 20. rujna 2012., razmotrio je Godišnje izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2011. s priloženim financijskim izvještajima za 2011. i Izvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011., što ga je podnio Uprava trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o..

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (6 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Godišnje izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2011. s priloženim financijskim izvještajima za 2011. i Izvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011.

Odbor većinom glasova (3 "protiv" i 6 "suzdržanih") nije podržao ni
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 31.12.2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011.
Većinom glasova (3 "protiv" i 6 "suzdržanih") članovi Odbora nisu podržali Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012., za razdoblje siječanj-lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012.

Odbor većinom glasova (5 "protiv" i 3 "suzdržana") nije podržao Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012.
Odbor je jednoglasno zatražio od gradonačelnika da do sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba dostavi svim gradskim zastupnicima obrazloženje o tome gdje su sadržani i u kojem iznosu troškovi za plaćanje:
- izvođačima radova na lokaciji Trg Petra Preradovića - Preobraženska ulica, Margaretska ulica - Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva ulica do Tesline ulice te
- Izvođačima radova izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice Hrvatske bratske zajednice od Nacionalne i sveučilišne knjižnice do zelene površine, i izgradnje komunalne infrastrukture s fontanama.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (5 "protiv" i 1 "suzdržan") nije podržao Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012.
Odbor za kontrolu na 41. sjednici, 20. rujna 2012., razmotrio je Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu nekretnine označene kao z.k.č. 6918 k.o. Vrapče novo, Svilkovićeva ulica), što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu nekretnine označene kao z.k.č. 6918 k.o. Vrapče novo, Svilkovićeva ulica), u predloženom tekstu.

Odbor svoja izvješća za navedene točke dnevnog reda upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu.
Većinom glasova (4 "protiv" i 2 "suzdržana") Odbor nije podržao Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek).
Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnina označenih kao z.k.č. 51/78, z.k.č. 51/79, z.k.č. 51/80, z.k.č. 51/81, z.k.č. 51/93 i z.k.č. 51/118 sve k.o. Stenjevec), u predloženom tekstu.
Pod uvjetom da predlagatelj u tekstu javnog natječaja, koji je prilog predloženom zaključku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, definira:
- da je ponuditelj dužan prenijeti u vlasništvo Grada Zagreba poslovni prostor od 150 m2 za rad Mjesnog odbora Veslačko naselje u Gradskoj četvrti Trnje, te
- broj i lokaciju parkirališnih mjesta,
Odbor za kontrolu jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje), u predloženom tekstu.

Odbor za kontrolu predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog zaključka o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog zaključka o objavi Poziva 2 za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog prostora površine 55-60 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog zaključka o objavi Poziva 2 za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog prostora površine 55-60 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog zaključka o objavi Poziva 3 za iskazivanje interesa za kupnju lokala površine 80-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog zaključka o objavi Poziva 4 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 90-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog zaključka o objavi Poziva 5 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 65-70 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova i Prijedlog zaključka o objavi Poziva 6 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 70-75 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova uz uvjet da predlagatelj dopuni navedene prijedloge zaključaka tako da:
- razradi treću točku u smislu da će o izboru najpovoljnije ponude poseban zaključak donijeti Gradska skupština Grada Zagreba, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, ovisno o najpovoljnijoj ponudi, te
- doda točku kojom Grad Zagreb zadržava pravo da ne izabere niti jednu od dostavljenih ponuda,Nakon rasprave Odbor većinom glasova (4 "protiv" i 2 "suzdržana") nije podržao Izvješće o kontroli zakonitosti i svrhovitosti trošenja sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba.