Zaključci s 42. tematske sjednice Gradske skupštine za osobe s invaliditetom

19.9.2012

 

Povodom Europskog tjedna mobilnosti 2012. u KD Vatroslava Lisinskoga 19. rujna 2012. održana je 42. tematska sjednica Gradske skupštine s točkom dnevnoga reda: Pristupačnost i mobilnost Grada Zagreba za osobe s invaliditetom

Doneseni su sljedeći zaključci:

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u razumnom roku izradi kartu Grada Zagreba za osobe s invaliditetom na kojoj će biti utvrđene sve barijere i zapreke koje ometaju njihovu mobilnost i uključenje u svakodnevni život zajednice.

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u roku od 30 dana dostavi Gradskoj skupštini Grada Zagreba popis građevinskih objekata, javnih površina i prometnih površina kojima upravlja Grad Zagreb a koje je potrebno preinačiti da bi bile pristupačne osobama s invaliditetom kao i procjenu financijske vrijednosti tih građevinskih radova.

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da pri planiranju Proračuna za 2013. godinu osigura jednu trećinu ukupnih financijskih sredstava koja su potrebna za prilagodbu prostora kako bi se mogle ispuniti obveze koje je Grad Zagreb preuzeo usvajanjem Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da pri planiranju proračuna za 2013. godinu osigura sredstva potrebna za prilagodbu zgrade Stare gradske vijećnice u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5 osobama s invaliditetom te da u što kraćem roku navedenu prilagodbu i izvrši.

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da Gradskoj skupštini Grada Zagreba dostavi procjenu prilagođenosti osobama s invaliditetom skloništa za žrtve obiteljskog nasilja koja se sufinanciraju i financiraju iz Proračuna Grada Zagreba, te da se skloništa za žrtve nasilja i njihova prilagodba osobama s invaliditetom uzmu u obzir pri planiranju Proračuna za 2013. godinu.