Zamjenik tajnika Gradske skupštine

mr. sc. Predrag Fleš, dipl.iur.

E-mail: predrag.fles@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 0094
telefaks: 01 610 1905


Odredbe Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba o zamjeniku tajnika:

Tajnik Gradske skupštine ima zamjenika.

Zamjenika tajnika imenuje, odnosno razrješuje Gradska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.
Zamjenik tajnika se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Zamjenik tajnika zamjenjuje tajnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja poslove iz djelokruga tajnika koje mu on povjeri.

Zamjenik tajnika odgovoran je Gradskoj skupštini za svoj rad, a i tajniku za poslove koje mu on povjeri.