„DJELUJ SADA!“

26.5.2019


U sklopu 12. javnozdravstvenog projekta „Djeluj sada!“, održana je akcija besplatnih pregleda madeža.

Akcija se održala u organizaciji Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, u suradnji s Udrugom za prevenciju tumora i drugih bolesti kože „Zdravi pod suncem“, Klinikom za kožne i spolne bolesti te Klinikom za tumore Kliničkoga bolničkog centra Sestre milosrdnice, Referentnim centrom za melanom Ministarstva zdravstva RH, Klinikom za dermatovenerologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb, a uz potporu Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH.

U sklopu akcije građani su imali priliku besplatno i bez uputnice pregledati madeže i savjetovati se sa stručnjacima iz područja dermatologije i onkologije o načinima prevencije tumora kože te o važnosti preventivnog ponašanja.