„Nasilje u obitelji - pozitivni pomaci i izazovi za pravosuđe“

22.5.2019U Staroj gradskoj vijećnici održana je tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Gradske koordinacije za ljudska prava, Odbora za socijalnu skrb, Odbora za zdravstvo i Odbora za obrazovanje na temu „Nasilje u obitelji - pozitivni pomaci i izazovi za pravosuđe“.

„Pozitivni pomaci postoje s obzirom na to da je Ministarstvo pravosuđa osnovalo radnu skupinu za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U Republici Hrvatskoj ove godine dogodili su se strašni primjeri nasilja u obitelji. U Gradu Zagrebu, prema podacima Policijske uprave zagrebačke za 2018., evidentirano je 125 slučajeva kaznenih djela i 2.400 prekršajnih djela vezanih za nasilje u obitelji. To nisu male brojke i zaista postoji potreba da se o ovoj temi progovori na radnim tijelima Gradske skupštine Grada Zagreba te da aktivno sudjelujemo u rješavanju ovog problema“, u uvodnom izlaganju naglasila je Vesna Nađ, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
 
Sudionike je pozdravio predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba prof.dr.sc. Drago Prgomet: „Pozdravljam ovu sjajnu ideju. Tema je specifična i teška. O svemu što ona obuhvaća premalo se priča, a na žalost, često se događa. Gradska skupština je otvorena za ovakve inicijative jer ovako životno važnu temu ne možemo ignorirati niti kao pojedinci, niti kao institucija“.

Na sjednici su sudjelovali: Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, Željka Barić, Dom Duga – Zagreb, dr. Marko Brkić, Dom zdravlja Zagreb-istok, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda, Nikolina Grubišić Požar, Voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije Policijske uprave Zagrebačke i dr.sc. Maja Mamula,  Koordinatorica ženske sobe i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Nakon izlaganja navedenih gostiju i rasprave članova odbora, predloženi su sljedeći zaključci:

1.            Radi unapređenja zaštite žrtava i pružanja pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja radna tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pozdravljaju osnivanje Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Zakona) radi zakonskog pooštravanja kazni u odnosu na pojavne oblike nasilja u obitelji propisane Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji i revidiranja važećeg zakonskog rješenja u pogledu zaštitnih mjera, te očekuju od Ministarstva pravosuđa da omogući široku javnu raspravu o budućem Nacrtu prijedloga Zakona u kojoj će aktivno sudjelovati.

2.            Radi kontinuiteta rada sa žrtvama nasilja u obitelji, a u skladu s preporukama Vijeća Europe zemljama članicama za pružanje specijalizirane, pravodobne, efikasne, dugoročne, multidisciplinarne i besplatne podrške (neovisno o prijavi) s posebnom pažnjom na ranjive grupe, radna tijela Gradske skupštine Grada Zagreba u okviru svoje nadležnosti zalagat će se  za  unapređenje zaštite žrtava i pružanja pomoći i podrške kroz osiguravanje dovoljnog broja specijaliziranih servisa u Gradu Zagrebu i njihove financijske podrške iz proračunskih sredstava Grada Zagreba.
 
3.            Radi prevencije obiteljskog nasilja i rada na nužnim društvenim promjenama radna tijela Gradske skupštine Grada Zagreba  će putem  javnih tribina, konferencija i kampanja raditi na senzibilizaciji javnosti i smanjenju tolerancije u društvu prema nasilju u obitelji i destigmatizaciji žrtava nasilja u obitelji.

4.            Radi daljnjeg unapređenja suradnje i povezivanja nadležnih upravnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u Gradu Zagrebu,  radna tijela Gradske skupštine zalagat će se za jačanje međusektorske suradnje u  svrhu što efikasnijeg pružanja zaštite i pomoći žrtvama nasilja u obitelji.