VAŽNIJI PROPISI KOJIMA JE UREĐENO USTROJSTVO I RAD GRADSKE SKUPŠTINE

Na stranici je pregled najvažnijih zakona i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo i rad Gradske skupštine. Zakoni i drugi propisi objavljeni su u Narodnim novinama i Službenom glasniku Grada Zagreba.

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak123/17
  • Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/0836/09119/14)
  • Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12121/16)
  • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16, 70/17)
  • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/162/18)
  • Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/096/137/14, 24/16 - ispravak, 2/179/17 - pročišćeni tekst13/18)
  • Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/162/17)
  • Odluka o plaćama i drugim pravima dužnosnika koje bira ili imenuje Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 3/1411/142/17)
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/18, 7/18, 16/18)

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE