SAVJETOVANJE O OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA

20.3.2018


U Staroj gradskoj vijećnici u utorak 20. ožujka 2018. održano je savjetovanje o Općoj uredbi o zaštiti podataka koje su provele Sanja Silaj Zeman, načelnica Službe za međunarodnu suradnju, Europsku uniju i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, te Maja Peran, viša stručna suradnica u Službi za međunarodnu suradnju, Europsku uniju i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Prisutne je u ime predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba dr. sc. Andrije Mikulića pozdravila tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba Mirjana Lichtner Kristić, koja je podsjetila kako je Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 stupila na snagu 25. svibnja 2016., a u Republici Hrvatskoj će se početi primjenjivati od 25. svibnja 2018. Ovom se uredbom modernizira i unapređuje područje zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji pa tako i Republici Hrvatskoj.

Primjenom ove uredbe ujednačava se pravo na zaštitu osobnih podataka na razini  Europske unije te se propisuju mehanizmi za lakše koordiniranje aktivnosti nadzornih tijela država članica Unije.

Uredba također širi prava građana kada je riječ o nadzoru nad njihovim osobnim podacima uvodeći institut privole za korištenje osobnih podataka, pravo na zaborav, obveze voditelja obrade i izvršitelja koje se utvrđuju u odnosu na stupanj rizičnosti obrade, jačanje prava ispitanika, smanjivanje i pojednostavnjenje pojedinih administrativnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, jačanje nadzornih ovlasti, mogućnost izricanja kazni tijela za zaštitu osobnih podataka i druge institute.

Grad Zagreb i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su prilagoditi svoje poslovanje s odredbama ove uredbe stoga je ovo savjetovanje organizirano upravo radi kvalitetnije i efikasnije prilagodbe.