OBAVIJEST o objavi Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

24.5.2017.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura članova i zamjenika članova Savjeta mladih  Grada Zagreba bit će objavljeno na web-stranici Grada Zagreba i u sredstvima javnog priopćavanja nakon konstituiranja Gradske skupština Grada Zagreba.