Obrazovna struktura


Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 25 16 41 80
viša 2 1 3 6
srednja 7 - 7 14
Ukupno: 34 17 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 1. 9. 2017.
- od ukupno 40 gradskih zastupnika koji ima visoku stručnu spremu 11 gradskih zastupnika ima znanstveni stupanj i to:

Znanstveni
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 7 7 14 64
mr. sc. 3 5 8 36
Ukupno: 10 12 22 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 1. 9. 2017.