Obrazovna struktura


Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 26 15 41 80
viša 2 1 3 6
srednja 7 - 7 14
Ukupno: 35 16 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 6. 6. 2018.
- od ukupno 41 gradskog zastupnika koji ima visoku stručnu spremu 20 gradskih zastupnika ima znanstveni stupanj i to:

Znanstveni
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 6 7 13 65
mr. sc. 3 4 7 35
Ukupno: 9 11 20 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 6. 6. 2018.