Obrazovna struktura


Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 28 12 40 78,43
viša 3 1 4 7,84
srednja 5 2 7 13,73
Ukupno: 36 15 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 17. 1. 2017.
- od ukupno 40 gradskih zastupnika koji ima visoku stručnu spremu 11 gradskih zastupnika ima znanstveni stupanj i to:

Znanstveni
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 4 2 6 54,55
mr. sc. 5 - 5 45,45
Ukupno: 9 2 11 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 17. 1. 2017.