Obrazovna struktura


Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 27 14 41 80
viša 4 1 5 10
srednja 5 - 5 10
Ukupno: 36 15 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 23. 10. 2019.- od ukupno 41 gradskog zastupnika koji imaju visoku stručnu spremu 19 gradskih zastupnika ima znanstveni stupanj i to:

Znanstveni
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 6 7 13 68
mr. sc. 3 3 6 32
Ukupno: 9 10 19 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 11. 7. 201.9.