Obrazovna struktura


Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 26 14 40 78
viša 2 1 3 6
srednja 7 1 8 16
Ukupno: 35 16 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 4. 9. 2018.
- od ukupno 40 gradskih zastupnika koji imaju visoku stručnu spremu 19 gradskih zastupnika ima znanstveni stupanj i to:

Znanstveni
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 6 6 12 63
mr. sc. 3 4 7 37
Ukupno: 9 10 19 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 4. 9. 2018.