Obrazovna struktura


Stručna
sprema
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
visoka 26 15 41 80
viša 3 1 4 8
srednja 5 1 6 12
Ukupno: 34 17 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 16. 4. 2019.- od ukupno 41 gradskog zastupnika koji imaju visoku stručnu spremu 20 gradskih zastupnika ima znanstveni stupanj i to:

Znanstveni
stupanj
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
dr. sc. 6 7 13 65
mr. sc. 3 4 7 35
Ukupno: 9 11 20 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 17. 1. 201.9.