Dobne skupine


Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina - - - -
od 30 do 39 3 - 3 6
od 40 do 49 15 5 20 40
od 50 do 59 13 7 20 40
60 godina
i više
4 4 8 14
Ukupno: 35 16 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 4. 9. 2018.