Dobne skupine


Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina - - - -
od 30 do 39 6 1 7 14
od 40 do 49 11 3 14 27
od 50 do 59 14 7 21 41
60 godina
i više
5 4 9 18
Ukupno: 36 15 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 9. 7. 2019.