Dobne skupine


Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina - - - -
od 30 do 39 5 1 6 12
od 40 do 49 12 4 16 31
od 50 do 59 13 8 21 41
60 godina
i više
4 4 8 16
Ukupno: 34 17 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 17. 1. 2019.