Dobne skupine


Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina 2 - 2 4
od 30 do 39 3 1 4 8
od 40 do 49 13 6 19 37
od 50 do 59 12 6 18 35
60 godina
i više
4 4 8 16
Ukupno: 34 17 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 25. 1. 2018.