Dobne skupine


Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina 2 - 2 4
od 30 do 39 4 1 5 10
od 40 do 49 13 5 18 35
od 50 do 59 12 6 18 35
60 godina
i više
4 4 8 16
Ukupno: 35 16 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 19. 10. 2017.