Dobne skupine


Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina - - - -
od 30 do 39 5 - 5 10
od 40 do 49 13 6 19 37
od 50 do 59 13 6 19 37
60 godina
i više
4 4 8 16
Ukupno: 35 16 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 6. 6. 2018.