Raspodjela mandata


Politička
stranka
Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
SDP 9 3 12 23,53
Bandić
Milan 365 -
Stranka rada
i solidarnosti
3 6 9 17,65
HDZ 8 - 8 15,70
HSLS 4 - 4 7,84
HNS 1 1 2 3,92
HSU - 2 2 3,92
BUZ 1 - 1 1,96
HSS 1 - 1 1,96
HSP AS 1 - 1 1,96
SDAH 1 - 1 1,96
SMSH 1 - 1 1,96
Zeleni savez
- Zeleni
- 1 1 1,96
Zelena lista 1 - 1 1,96
Nestranački 5 2 7 13,72
Ukupno: 36 15 51 100,00
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 22.3.2017.