Sastanak predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba sa predstavnicima Savjeta Mladih Grada Zagreba

27.9.2016


Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba dr.sc. Andrija Mikulić primio je Luku Bogdana i Branimira Čulinu, članove Savjeta mladih Grada Zagreba.

Neposredan povod sastanku rezultati su ankete koju je proveo Savjet mladih.
Ispitano je 300 mladih u dobi od 15 do 30 godina, a dio pitanja u anketi odnosio se i na informiranost mladih o tijelima lokalne i mjesne samouprave te Savjetu mladih kao savjetodavnom tijelu Grada Zagreba za pitanja mladih.

Većina ispitanika tako ne prati rad Gradske skupštine, niti je uopće upoznata s njenom ulogom. Manji broj ispitanika zna osnovne elemente uloge Gradske skupštine. Savjet mladih Grada Zagreba postigao je čak i lošiji rezultat uzevši u obzir da je samo četvrtina ispitanika dijelom ili u potpunosti upoznata s ulogom Savjeta mladih, dok ih je još manje upoznato s mogućnošću izbora za člana Savjeta. Slabu informiranost mladi pokazuju i o glavnim programima djelovanja za mlade, o čijim mjerama većina mladih ne zna ništa.

„Rezultati ankete su zabrinjavajući, za nas koji aktivno participiramo u političkom životu Grada Zagreba, ali prvenstveno za vas koji kao savjetodavno tijelo niste ispunili svoju zadaću i približili rad lokalne samouprave mladima. Činjenica da čak 69% ispitanika nije nikad bilo u prostorijama lokalne ili mjesne samouprave, zaista je poražavajući podatak. Gradska skupština i ja osobno učinit ćemo sve što možemo da bismo vam osigurali uvjete za rad, ali i vi morate opravdati naše povjerenje.“, rekao je predsjednik Gradske skupštine.

„I mi smo svjesni da su rezultati zabrinjavajući, tim više što je samo četvrtina ispitanika dijelom ili u potpunosti upoznata s ulogom Savjeta mladih, dok ih je još manje upoznato s mogućnošću izbora za člana Savjeta. Stoga bismo prvo željeli predstaviti rezultate ove ankete zastupnicima Gradske skupštine Grada Zagreba. Nakon toga bismo vam predstavili svoj najvažniji projekt, a to je osnivanje Centra za mlade u Gradu Zagrebu za čiju bismo izgradnju aplicirali za sredstva iz EU fondova. No, za to nam treba pomoć i podrška svih instanci lokalne samouprave.“, rekao je Luka Bogdan.

„Ne vidim nikakvih zapreka za to. Dapače, osobno ću predložiti da se prezentacija ankete uvrsti u dnevni red sjednice Gradske skupštine koja će se održati u listopadu. Što se tiče Centra, slažem se da je svako ulaganje u mlade dobrodošlo, stoga ću vam i u tome dati maksimalnu podršku. Uvijek ću se zalagati da mladima omogućimo sve što je potrebno da bismo ih zadržali u gradu i državi. Iz ankete je vidljivo da je jedan od osnovnih razloga iseljavanja percepcija mladih da društvo ne brine dovoljno o njihovim potrebama. Osim podizanja standarda života mladih, što je neupitno najvažniji cilj našeg društva, važno je i informirati mlade ljude. Primjerice, roditelji vam nisu u mogućnosti platiti školarinu? Grad Zagreb svake godine dodjeljuje stipendije. Dakle, ponekad je informacija ono što mijenja život “, poručio je Andrija Mikulić.