Mandatno povjerenstvo

22.8.2013

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 7. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/09 i 6/13), Mandatno povjerenstvo podnosi Gradskoj skupštini Grada Zagreba


IZVJEŠĆE

o prestanku mirovanja mandata gradskoj zastupnici i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradske zastupnice
i
o mirovanju mandata gradskoj zastupnici i početku obnašanja dužnosti zamjenice gradske zastupnice

 

I.A) Mandatno povjerenstvo konstatira da je gradska zastupnica Sanja Ožić izabrana na kandidacijskoj listi Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP, Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - HNS, Hrvatske stranke umirovljenika - HSU, Zelene stranke - ZS, Hrvatske stranke zelenih - Eko saveza - ZELENI i Zelenih zajedno, kojoj zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12), mandat miruje, prestala obnašati dužnost koja je nespojiva s dužnošću gradske zastupnice 7. kolovoza 2013.
U skladu s člankom 79. stavkom 4. Zakona o tome je u roku od osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, tj. 13. kolovoza 2013. obavijestila predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i podnijela zahtjev za nastavljanjem s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, pa joj mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, tj. 21. kolovoza 2013. S tim danom prestaje obnašati dužnost gradske zastupnice njezina zamjenica Dijana Pavičić - Haniš.
B) Mandatno povjerenstvo konstatira da je gradska zastupnica prof.dr.sc. Mirna Šitum izabrana na Kandidacijskoj listi grupe birača nositelja Milana Bandića prihvatila obnašanje dužnosti pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo na koju je imenovana s 1. kolovoza 2013., a koja je po odredbi članka 78. Zakona o lokalnim izborima nespojiva s dužnošću članice Gradske skupštine.
U skladu s člankom 79. stavkom 2. Zakona o tome je u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti tj. 2. kolovoza 2013. obavijestila predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba pa joj mandat počinje mirovati protekom toga roka tj. 10. kolovoza 2013.

II.


Po odredbi članka 81. stavka 4. Zakona, člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi neizabrani kandidat s liste. Sukladno navedenom, Mandatno povjerenstvo konstatira da je prva neizabrana kandidatkinja s liste grupe birača nositelja Milana Bandića koja ne obnaša dužnost zamjenika gradskog zastupnika Ljubica Matijević - Vrsaljko.


III.


Mandatno povjerenstvo predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da prihvati ovo izvješće i donese Zaključak o prestanku mirovanja mandata gradskoj zastupnici i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradske zastupnice i Zaključak o mirovanju mandata gradskoj zastupnici i početku obnašanja dužnosti zamjenice gradske zastupnice, u predloženom tekstu.