Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

21.8.2013

 

 Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova na 3. sjednici, 20. kolovoza 2013. utvrdio je:
- Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o imenovanju, preimenovanju i ukidanju imena javnih površina,
- Prijedlog zaključka o izmjeni imena javnih površina i
- Prijedlog zaključka o preimenovanju ulice.

Odbor predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri prijedloge i donese zaključke, u predloženom tekstu:


GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

Naselje Zagreb

1. Ime ulice Lovćanska, imenovana na sjednici Narodnog odbora grada Zagreba 10. veljače 1951. mijenja se i glasi Lovćenska ulica.GRADSKA ČETVRT SESVETE

Naselje Blaguša

1. Ime Šukljeva ulica, koja je ime dobila po prezimenu Šukelj, a za koju nema podataka kad je imenovana, mijenja se i glasi Šukljeova ulica

Naselje Budenec i Šašinovec

1. Ime Ulica narodnog heroja Slavka Stančira za koju nema podataka o imenovanju, mijenja se i glasi Ulica Slavka Stančira.

Naselje Sesvete

1. Ime Ulica Šturlić Ivana, imenovana Rješenjem o određivanju imena ulica i trgova u mjestu Sesvete i Kašina donesenim na 30. zajedničkoj sjednici oba vijeća Narodnog odbora Općine Sesvete 24. veljače 1961. mijenja se i glasi Ulica Ivana Šturlića

 

 

GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

Naselje Zagreb

1. Ime odvojka Jazbinski X. odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju, preimenovanju i ukidanju ulica, trgova i drugih javnih površina KLASA: 021-05/92-08/40, URBROJ 251-11-04/92-4 od 29. lipnja 1992., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 11/1992, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Jazbinski odvojak X.GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA – ŽITNJAK

Naselje Zagreb

1. Ime odvojka Petruševec I., I. odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica i o ukidanju imena ulica broj: 03-2604/1-1979 od 29. siječnja 1980., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1980, mijenja se po imenu matične ulice i glasi I. Petruševec I. odvojak
2. Ime odvojka Petruševec I., II. odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica i o ukidanju imena ulica broj: 03-2604/1-1979 od 29. siječnja 1980., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1980, mijenja se po imenu matične ulice i glasi I. Petruševec II. odvojak
3. Ime odvojka Petruševec I., V. odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica i o ukidanju imena ulica broj: 03-2604/1-1979 od 29. siječnja 1980., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1980, mijenja se po imenu matične ulice i glasi I. Petruševec V. odvojak
4. Ime odvojka Žitnjak I., I. odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica i o ukidanju imena ulica broj: 03-2604/1-1979 od 29. siječnja 1980., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1980, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Žitnjak I. odvojak
5. Ime odvojka Žitnjak I., II. odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica i o ukidanju imena ulica broj: 03-2604/1-1979 od 29. siječnja 1980., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1980, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Žitnjak II. odvojakGRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

Naselje Zagreb

1. Ime odvojak Ulica Vinogradi - odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju i preimenovanju ulica, KLASA: 021-04/90-32/1, URBROJ 251-11-03/1-90-2 od 30. siječnja 1990., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1990, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Vinogradi odvojakGRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

Naselje Zagreb

1. Ime Dotorščinska ulica, imenovana Zaključkom o imenovanju i preimenovanju ulica, broj: 03-2053/1-1976 od 9. studenoga 1976., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 28/1976, mijenja se i glasi Dotrščinska ulicaGRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

Naselje Zagreb

1. Ime odvojka Južni odvojak III., preimenovan Zaključkom o imenovanju i preimenovanju ulica broj: 09-813/1-1969 od 10. ožujka 1969., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1969, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Južna ulica III. odvojak
2. Ime odvojka Južni odvojak IV., preimenovan Zaključkom o imenovanju i preimenovanju ulica broj: 09-813/1-1969 od 10. ožujka 1969., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/1969, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Južna ulica IV. odvojak


GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

Naselje Zagreb

1. Ime II. Hrnetička ulica, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 03-1901/1-1977 od 28. lipnja 1977., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 18/1977, mijenja se i glasi II. Hrnetićka ulica
2. Ime Ulica Matije Ilirika Vlačića, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica i ispravku u opisima imenovanih ulica, broj: 03-3976/1-1981 od 28. prosinca 1981., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 31/1981, mijenja se i glasi Ulica Matije Vlačića IlirikaGRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

Naselje Zagreb

4. Ime Vere Lesjak ulica, preimenovana Zaključkom o imenovanju i preimenovanju ulica broj: 09-2-3208/1-1970 od 22. rujna 1970., , objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 17/1970, mijenja se i glasi Ulica Vere LesjakGRADSKA ČETVRT SESVETE

Naselje Dobrodol


1. Ime Ulica Pudjak Ivana, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica u MZ Sesvetski Kraljevec i Dobrodol broj: 01-1296/1-1979 od 23. travnja 1980., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete, mijenja se i glasi Ulica Ivana Puđaka

Naselje Drenčec

1. Ime Ulica Vinka Kinder, preimenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj 01/1-570/1-1986 od 25. rujna 1986., objavljenom u Službenim novinama Općine Sesvete 8/1986, mijenja se i glasi Ulica Vinka Kindera
2. Ime Odvojak Vinka Kinder, preimenovan Zaključkom o imenovanju ulica broj 01/1-570/1-1986 od 25. rujna 1986., objavljenom u Službenim novinama Općine Sesvete 8/1986, mijenja se i glasi Ulica Vinka Kindera odvojak

Naselje Dumovec

1. Ime Ulica Antoljak Josipa, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica na području općine Sesvete broj: 01-2608/1-1967 od 16. ožujka 1967., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 9/1967, mijenja se i glasi Ulica Josipa Antoljaka

Naselje Đurđekovec, Paruževina i Prekvršje

1. Ime Ulica Habek Oto, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Ota Habeka

Naselje Kučilovina

1. Ime Ulica Kletuš Stjepana, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Stjepana Kletuša
2. Ime Ulica Pukšec Franje, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Franje Pukšeca
3. Ime Ulica Pukšec Josipa, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Josipa Pukšeca
4. Ime Ulica Pukšec Nikole, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Nikole Pukšeca
5. Ime Ulica Rukljač Stjepana imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Stjepana Rukljača

Naselje Moravče

1. Ime Šporćeva ulica, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Šporčeva ulica Naselje Planina Gornja
2. Ime Ulica Novosel Augusta, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-462/1-1983 od 3. listopada 1983., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 6/1983, mijenja se i glasi Ulica Augusta Novosela
3. Ime Ulica Juč Čirila, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-462/1-1983 od 3. listopada 1983., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 6/1983, mijenja se i glasi Ulica Ćirila Juča

Naselje Popovec

1. Ime Ulica don Frana Bulića, ispravljena Ispravkom Zaključka o imenovanju i preimenovanju ulica, trgova i drugih javno-prometnih površina na području općine Sesvete KLASA 015-08/06-01/20 URBROJ 251-01-01-06-5 od 7. rujna 2006., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 14/2006, mijenja se i glasi Ulica don Frane Bulića

Naselje Prekvršje

1. Ime Ulica Habek Franje, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-747/1-82 od 8. studenoga 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete, mijenja se i glasi Ulica Franje Habeka
2. Ime Ulica Kuntić Đure, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Đure Kuntića

Naselje Sesvete

1. Ime Ulica Herceg Đure, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica u Sesvetskim Selima, Sesvetskoj Selnici, Kraljevečkim Novakima i Sesvetskoj Sopnici broj 01-4354/1-1973 od 5. srpnja 1973. , objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 6/1973, mijenja se i glasi Ulica Đure Hercega
2. Ime Ulica Puđak Ignaca, preimenovana Zaključkom o imenovanju ulica u Sesvetskim Selima, Sesvetskoj Selnici, Kraljevečkim Novakima i Sesvetskoj Sopnici broj 01-4354/1-1973 od 5. srpnja 1973. , objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 6/1973, mijenja se i glasi Ulica Ignaca Puđaka
3. Ime odvojka I Odvojak Puđak Ignaca, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Ignaca Puđaka I. odvojak
4. Ime Ulica Puđak Kate, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica u Sesvetskim Selima, Sesvetskoj Selnici, Kraljevečkim Novakima i Sesvetskoj Sopnici broj 01-4354/1-1973 od 5. srpnja 1973. , objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 6/7973, mijenja se i glasi Ulica Kate Puđak
5. Ime Ulica Broz Mate, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica u Sesvetskim Selima, Sesvetskoj Selnici, Kraljevečkim Novakima i Sesvetskoj Sopnici broj 01-4354/1-1973 od 5. srpnja 1973. , objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 6/1973, mijenja se i glasi Ulica Mate Broza
6. Ime Ulica Kovačić Slavka, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica i trgova u naseljima Sesv. Kraljevec i Kobiljak objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 3/1971., mijenja se i glasi Ulica Slavka Kovačića
7. Ime Ulica Cerovečki Stjepana, imenovana na 42. sjednici Vijeća udruženog rada i 41. sjednici Vijeća mjesnih zajednica Skupštine općine Sesvete 11. ožujka 1982. mijenja se i glasi Ulica Stjepana Cerovečkog
8. Ime odvojka I Savski odvojak, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01/1-570/1-1986 od 25. rujna 1986., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 8/1986, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Savska cesta I. odvojak
9. Ime odvojka II Savski odvojak, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01/1-570/1-1986 od 25. rujna 1986., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 8/1986, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Savska cesta II. odvojak

Naselje Šašinovec

2. Ime Odvojak Granđa Stjepana, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-747/1-82 od 8. studenoga 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 7/1982, mijenja se i glasi Ulica Stjepana Granđe odvojak
2. Ime Ulica Granđa Stjepana, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-747/1-82 od 8. studenoga 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 7/1982, mijenja se i glasi Ulica Stjepana Granđe
3. Ime Šveličeva ulica, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-747/1-82 od 8. studenoga 1982., objavljenom u Službenim novinama općine Sesvete 7/1982, mijenja se i glasi Švelićeva ulica

Naselje Šimunčevec

1. Ime Ulica Popović Đure, imenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 01-141/1-82 od 11. ožujka 1982., objavljenom u Službenom glasniku Općine Sesvete 2/1982, mijenja se i glasi Ulica Đure PopovićaGRADSKA ČETVRT BREZOVICA

Naselje Kupinečki Kraljevec


1. Ime odvojak I. Kraljevečki odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica, preimenovanju ulica, trga i drugih javno-prometnih površina, te o ukidanju imena ulica i trga KLASA: 021-04/90-32/14, URBROJ 251-11-03/01-90-11 od 28. prosinca 1990., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 40/1990, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Kraljevečka cesta I. odvojak
2. Ime odvojak II. Kraljevečki odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica, preimenovanju ulica, trga i drugih javno-prometnih površina, te o ukidanju imena ulica i trga KLASA: 021-04/90-32/14, URBROJ 251-11-03/01-90-11 od 28. prosinca 1990., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 40/1990, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Kraljevečka cesta II. odvojak
3. Ime odvojak III. Kraljevečki odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica, preimenovanju ulica, trga i drugih javno-prometnih površina, te o ukidanju imena ulica i trga KLASA: 021-04/90-32/14, URBROJ 251-11-03/01-90-11 od 28. prosinca 1990., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 40/1990, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Kraljevečka cesta III. odvojak
4. Ime odvojak IV. Kraljevečki odvojak, imenovan Zaključkom o imenovanju ulica, preimenovanju ulica, trga i drugih javno-prometnih površina, te o ukidanju imena ulica i trga KLASA: 021-04/90-32/14, URBROJ 251-11-03/01-90-11 od 28. prosinca 1990., objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 40/1990, mijenja se po imenu matične ulice i glasi Kraljevečka cesta IV. odvojak

GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA


Naselje Zagreb

1. Ime Žabničke ulice, preimenovana Zaključkom o imenovanju ulica broj: 05/5-21-2440/1-0968 od 22. ožujka 1968, objavljenim u Službenom glasniku Grada Zagreba 5/68, mijenja se i glasi Žabanjska ulica