Preko 3000 naslova dostupno zastupnicima i zaposlenicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba

23.5.2016


Stručna služba Gradske skupštine raspolagala je stručnom literaturom (enciklopedije, rječnici, zakoni s komentarima i sl.) te ostalom literaturom koju je tijekom godina prikupila, a koja nije bila popisana i sređena što je otežavalo njezino korištenje. Osim toga nije bilo odgovarajućeg prostora za pohranjivanje dokumentacije Službenog glasnika Grada Zagreba koja je iz godine u godinu bivala sve opsežnija te danas broji 3.840 prikupljenih i doniranih knjiga i ostale literature.

Stoga su u Staroj Gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, uređeni prostori u kojima gradski zastupnici i zaposlenici  mogu  uz prethodnu najavu, unutar radnog vremena Gradske skupštine Grada Zagreba koristiti navedenu literaturu.

Donatori: Pravni fakultet u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Columena d.o.o. za savjetovanje i poduku, gradski uredi, Muzej Grada Zagreba, predsjednici Gradske skupštine Grada Zagreba i dr.

Stručna i ostala literatura razvrstana je po sljedećim kategorijama: referentna literatura, publikacije i književnost o Zagrebu, filozofija, etika, logika, pravo, ekonomija, sociologija, vojni poslovi, javna uprava, etnografija, prirodne znanosti, zaštita okoliša, javno zdravstvo, umjetnost, prostorno planiranje i arhitektura, turizam, fotografija, sport, tehnika i tehnologija, jezik, književnost, lingvistika, geografija i povijest.

Uz knjige zastupnicima i zaposlenicima dostupno je:
- 583 duplikata uvezenih primjeraka Službenog glasnik Grada Zagreba, Narodnih novina i Službenog lista SFRJ, zapisnike dijela sjednica Društveno političkog vijeća održanih u razdoblju od 1988. do 1993. godine.
- 1.238 primjeraka novina i časopisa
- 369 primjeraka elektroničke građe - audio i video materijal tematski vezan uz Zagreb (televizijske emisije, kazališne predstave, filmovi, humanitarne akcije).