Služba za pravna i organizacijska pitanja, izbore i imenovanja


Marija Čujko, voditeljica Službe
Katica Djak Ivković, viša savjetnica za pravna i organizacijska pitanja
Andreja Petrović, viša savjetnica za pravna pitanja
Nataša Štefok Anđelković, savjetnica za izbor i imenovanja i službeničke poslove
Ines Ivanovski, stručna referentica za poslove pisarnice
Štefica Mileković Grahovac, administrativna referentica