Služba za protokol i odnose s javnošću


Arnelija Šipek, voditeljica Službe
mr. sc. Suzana Mrkobrada, viša stručna savjetnica za odnose s medijima
Krešimir Dukarić, savjetnik za informiranje i odnose s javnošću